Nødvendige præoperative undersøgelser (universel)

Hvorfor laver man præoperative undersøgelser? Præoperativ vurdering er en vurdering af patientens tilstand før operation. Formålet med undersøgelsen er at reducere risikoen for komplikationer under og efter indgrebet. Vurderingen udføres normalt af den læge, som har ansvaret for narkosen eller bedøvelsen, og der lægges vægt på patientens hjerte-lunge status.
Er det nødvendigt at foretage præoperative undersøgelser? Før mindre indgreb og kortvarig bedøvelse (anæstesi) til raske, yngre og fysisk aktive patienter er det typisk ikke nødvendigt med præoperative undersøgelser, udover en grundig sygehistorie og vurdering af eventuel indtagelse af medicin. Før større indgreb, og altid når små børn og ældre patienter skal have anæstesi, bør man desuden foretage en undersøgelse af hjerte og lunger. Behovet for at foretage yderligere præoperative undersøgelser vurderes ud fra sygehistorien, og hvilket indgreb, der er planlagt.
Hvad undersøges der for? Lægen skal afdække risikofaktorer, som kan give problemer under operationen. Risikotilstande er f.eks. hjertesvigt, koronarsygdom (angina eller hjerteinfarkt), astma, allergi, alkoholmisbrug, blødningsforstyrrelser. Har du haft problemer i forbindelse med bedøvelse ved tidligere operation? Anæstesilægen vil vurdere, om der er behov for at ændre din faste medicin før operationen. Samtidig vil lægen informere dig om operationen og i samråd med dig beslutte, hvilken bedøvelse du skal have. Du vil få instrukser om at faste. Det vil sige, hvornår du må spise, drikke, ryge mm. i forhold til operationen.
Omfanget af udredningen vurderes i forhold til din tilstand og hvilken type indgreb, der skal udføres. Det kan blive aktuelt at udføre specielle undersøgelser af hjerte og lunger. Du vil blive spurgt, om du har løse tænder, og du vil blandt andet blive bedt om at gabe så højt du kan, samt bøje hovedet så langt bagover som muligt. Dette er relevant for at vurdere luftvejene.
Behovet for yderligere undersøgelser er begrænset, men i nogle tilfælde vil man tage blodprøver, EKG og røntgen af brystkassen.

BMP Klinik i Kaunas, Litauen

Følgende præoperative prøver er nødvendige ifm. en plastikkirurgisk operation. Undersøgelserne kan tages på BMP Klinik i Kaunas, Litauen.
Vores pakke med præoperative undersøgelser indeholder følgende:

 • Hematology
 • Chemistry:
  • Potassium
  • Sodium
  • Calcium
  • Glucose
  • Creatinine
  • Urea nitrogen
  • AST; SGOT
  • ALT; SGPT
  • Gamma-Glutamyltransferase (γ)
  • Bilirubin, total
  • Bilirubin, direct
  • Bilirubin, indirect
  • Protein (total serum)
 • Urine analysis (basis urintest)
 • Electrocardiogram (ECG)
 • Blood group and RH factor
 • HIV, Hepatitis B test, Hepatitis C test
 • SPA (PT), INR, APTT
 • Chest X-ray examination (if it was not done in 6 months’ time)
 • Hormones (for gynecomastia and obesity surgeries):
  • Prolactin (PRL)
  • Testosterone
  • SHBG
 • Evt. næsepodning
 • Ved brystoperation: ultralydsscanning el. mammografi

« Tilbage