Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cosmetictravels.dk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 900

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cosmetictravels.dk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 904

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cosmetictravels.dk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 924

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cosmetictravels.dk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3986

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cosmetictravels.dk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3992

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/cosmetictravels.dk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4004

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot start session when headers already sent in /var/www/cosmetictravels.dk/public_html/wp-content/plugins/custom-contact-forms/classes/class-ccf-form-handler.php on line 587
Gastric Banding | KirurgiRejser Danmark

Gastric Banding

Om behandlingen

Stærk overvægt, adipositas er en sygdom.

Adipositas er ikke helbredelig, men mange af de følgesygdomme, som kommer i kølvandet på sygdommen, kan undgås.

Hvem egner sig til operation?

Følgende liste viser de vigtigste forudsætninger for at man kan komme i betragtning til en operation:

 • BMI-værdi over 35-40 (BMI udregnes: vægt divideret med højde gange højde)
 • Man skal have været overvægtig i mindst 5 år
 • Flere seriøse og i sidste ende forgæves forsøg på at tabe sig
 • Mellem 18 og 65 år gammel
 • Ingen afhængighed (narko, alkohol, men også slik og søde sager)
 • Ingen medicinske grunde, der taler imod operation/narkose
 • Udelukkelse af bestemte medicinske årsager til overvægten

 

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen er et helt koncept, som skal følge én resten af livet. I konceptet indgår samarbejde med læge, psykolog (herunder tilbud om selvhjælpsgrupper) og diætist.

Operationen forgår næsten altid efter den laparoskopiske metode (minimal-invasiv kirurgi). Derved danner båndet, som består af silikone, (og som bliver i kroppen hele livet) en kunstig indsnævring mellem en meget lille ”formave”, altså langt oppe i maven kort efter maveindgangen og resten af maven.

Den lille formave er hurtigt fyldt og allerede kort tid efter måltidets begyndelse føles en mæthedsfornemmelse. Dette bevirker en mindre tilføjelse af kalorier, da portionen af mad reduceres, og dermed opnås den ønskede vægtreduktion.

Er behandlingen permanent?

Ja, mavebåndet skal forblive i kroppen hele ens liv, og skal på sigt normalt kontrolleres 1 gang årligt.

De første 4 uger efter operationen, vil der som regel ikke være noget vægttab. Efter fyldning af båndet, er det normalt med en vægtreduktion på 0,5-1 kgpr uge. Inden for 1 år er det normalt at halvdelen af ens overvægt er væk, og mange når deres målvægt indenfor 2 år

Hvordan forbereder jeg mig?

4 uger før operationen må der ikke indtages medicin indeholdende acetylsalicylsyre, da det virker blodfortyndende. Resten af information bliver udleveret fra hospitalet.

Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke gør noget galt?

Du vil få alle nødvendige oplysninger på hospitalet.

Bliver man bedøvet?

Ja, operationen foregår under fuld narkose

Gør det ondt?

Nej, under operationen er man i fuld narkose, men efter operationen forekommer der normalt lidt ømhed. Da der under operationen bliver pustet luft i maven, kan der forekomme ”mavekneb”/”kramper”. Det forsvinder som regel i løbet af 1 uge.

Hvor lang tid tager behandlingen?

Dagen før operationen bliver man indlagt og opholdet varer normalt 5 dage. Selve operationen varer ca. 2 timer.

Hvornår kan jeg arbejde igen? Har du ”let” arbejde kan du så småt begynde efter ca. 10 dage. Ved hårdt arbejde må beregnes 3-4 uger efter operationen.

Bivirkninger og risici for komplikationer?

Mulige komplikationer under operationen:

På trods af megen omhyggelighed kan der ved enkelte operationer opstå komplikationer, der for det meste erkendes og behandles med det samme. Dertil hører:

 • Beskadigelse af naboorganer (f.eks. milten, leveren, blodkar); risikoen er forhøjet ved fedme, ved unormale anatomiske forhold, efter tidligere operationer, udbredt betændelse og/eller deformiteter;
 • Beskadigelse af maven (perforation), der straks forsørges med sting. Denne risiko består ved tilpassede mavebånd, idet der dannes en1 cmbred tunnel bag maven. Ved den laparoskopiske fremgangsmåde kan det derfor være nødvendigt at skifte til den åbne fremgangsmåde. Beskadigelsen af mavevæggen kan også først gøre sig bemærket et par dage efter operationen ved forhøjet kropstemperatur. På grund af den i dette tilfælde for det meste forekommende infektion ved mellemgulvet skal mavebåndet i de fleste tilfælde fjernes;
 • Stærkere blødninger, der gør en blodtransfusion eller tilførslen af bestanddele af blod nødvendig. Meget sjældent kan der opstå infektioner, f.eks. med hepatitis-virus (efterfølgende: leverbetændelse) og/eller ekstremt sjældent med HIV (efterfølgende: AIDS) gennem blodtransfusionen;
 • Sjældent trykskader på nerver og bløddele ved den for operationen nødvendige liggeposition. Disse går for det meste væk i løbet af et par uger og efterlader kun sjældent blivende lidelser (f.eks. følelsesløshed, smertefuldt ubehag) eller ubehagelige ar. Dette gælder også for beskadigelser af huden fra desinfektionsmidler og/eller elektrisk strøm;

 

Mulige forstyrrelser efter operationen:

Også efter operationen, specielt i de første dage, kan der opstå enkelte forstyrrelser, der kan gøre flere operationer og videre behandlingsforanstaltninger nødvendige.

Hvordan er udsigterne til succes?

Gennem operationen er De tvunget til at indskrænke deres madtilførsel drastisk, idet reservoiret kun kan indeholde 20-30 ml. En for stor tilførsel af næring vil føre til opkast. Som regel lærer hver patient 3-12 uger efter operationen at styre næringstilførslen tilsvarende.

Det er vigtigt at tygge omhyggeligere, idet store stykker ”ligger længere i maven” og forårsager trykfornemmelser. De skal altså ændre Deres spisevaner radikalt og tilpasse dem den normalvægtige patienter har. Dette gøres nemmere gennem en positiv bivirkning af operationen: De vil være mæt på trods af de små mængder De spiser og føler Dem ikke sulten mere. Appetitten forbliver uforandret, da denne ikke styres af maven, men af øjet og lugtesansen.

Det operative indgreb kan styre tilførslen af fast og grødet næring, men ikke tilførslen af væske. For at opnå et godt vægttab, må De altså kun drikke kaloriefri drikkevarer til at dække Deres væskebehov, dvs. ingen øl, ingen cola og ingen mælk.

De bestemmer selv over operationens succes eller uheldige udfald, hvis De overholder/ignorerer disse forholdsregler.

I de første seks måneder efter operationen sker der gennemsnitligt et vægttab på cirka 30-40 % af udgangsvægten (cirka 70 % af overvægten). For at sikre en succes gennem operationen og til rådgivning ved problemer, er efterundersøgelser tvingende nødvendige. Deres behandlende læge vil aftale tidspunkterne med Dem. Vi råder Dem til at lave aftaler efter 3 og derefter efter 12 måneder, for derefter at få disse foretaget en gang om året. Ved pludselige ændringer i Deres velbefindende skal De opsøge Deres huslæge eller underrette den opererende læge.

Gennem operationen mindskes risikoen for at dø af følgerne ved overvægten i stor grad. Uden et effektivt vægttab dør indenfor fem år cirka 5 % af menneskerne med ekstrem overvægt af følgesygdommene, der optræder ved fedme.

Psykologi:

Den omfattende behandling af adipositas kræver en tværfaglig, langsigtet, planlagt rådgivning og et behandlingskoncept.

Både før og efter operationen lægges der hovedvægt på den psykologiske rådgivning, som skal forberede og følge patienten, i hele konceptet.

Den psykologiske side omhandler:

1. Ændring af spisevaner

2. Præventiv psykologisk adfærd

3. Motivation ved omlægning til en sund levevis

4. Forbedring af livskvaliteten gennem psykisk og kropsligt velbefindende

Inden for disse rammer, foretages der inden den planlagte operation, en psykodiagnostisk samtale, for at afklare de individuelle forventninger og målsætninger, såsom hensyntagen til bestående psykiske problemer, der muligvis hænger sammen med overvægten som årsag eller følge af forkerte spisevaner.

Efter operationen tilbydes gruppeterapi med psykologisk rådgivning.

Erfaringsudvekslingen og bearbejdelsen af terapipunkterne inden for gruppen danner et positivt støttegrundlag.

Disse gruppesamtaler varer 90 minutter og omfatter blandt andet følgende:

 1. Bearbejdelse og ændring af de psykologiske indflydelser på spisevanerne
 2. Støtte til at opretholde motivationen til vægttab
 3. Håndtering af tilbagefald
 4. Formidling af stressbearbejdelses og problemløsningsstrategier
 5. Udarbejdelse af hjælpende selvbeskyttelsesforanstaltninger
 6. Opbygning og styrkelse af selvaccept.

Disse gruppesamtaler varer 90 minutter og omfatter blandt andet følgende:

1. Opfattelse af sult, appetit, mæthed

2. Udarbejdelse af en ernæringsplan efter det virkelige behov(fødevaregrupper med den rigtige ernæring)

3. Hvilke mængder er normale

4. Billige og ikke hensigtsmæssige levnedsmidler

5. Planlægning, indkøb og tilberedelse af maden

6. Spisevaner/spisemåde og udarbejdelse af ændringsmuligheder

7. Ædeflip/skyldsfølelse hhv. lidelser

8. Hvordan forholder jeg mig i problematiske situationer?

Målet er at ændre spisevaner individuelt her og nu og på længere sigt.

Læs mere om motion

Sport/motion forhøjer sidst, men ikke mindst, som eneste faktor kalorieforbruget. Motion tjener også til at omsætte vægttabet i den ønskede nye livskvalitet. Det er med til at opbygge den nye livsstil og bryde gamle vaner.

Erfaringen viser at selvhjælp mellem patienterne er yderst vigtig, og dette bliver ofte benyttet, og det kan ikke uden videre erstattes af andre søjler i konceptet.

Dannelse af selvhjælpsgrupper, informationsgrupper og internetforum tjener dette formål.

Efter operationen anbefales at man enten enkeltvis eller hellere i grupper melder sig i fitness klubber, hvor man har programmer, som tager hensyn til ens knæ, hofter og ryg.

Af øvelser kan anbefales:

 1. 30 minutters vandgymnastik
 2. 60 minutters rask gang så pulsen kommer op i området hvor fedtet forbrændes (fatburning) Uden spring og hop
 3. 60 minutters indendørs cykling på maskine
 4. 30-60 minutters udholdenhedstræning på en Ergometermaskine, stepmaskine eller løbebånd
 5. 60 minutters styrketræning på forskellige redskaber

 


« Tilbage